MADE OF DUST

Balázs Nikolett legújabb egyéni kiállításán művészeti gyakorlatának eddigi tematikái nagyvonalú installációkban bontakoznak ki. A kiállítás anyagát Kremsben töltött, három hónapig tartó rezidencia programján létrehozott munkái alkotják. A város gazdag kulturális hagyatéka, ennek gondos ápolása és reprezentációja nagy hatást gyakorolt a művészre. Munkáinak anyaghasználatában a föld színek, a durva, primér anyagok találkoznak a szimbolikus arany és ezüst szín különböző árnyalataival. A régió természeti kincseihez és a múlt örökségéhez való hozzáállást állítja szembe a társadalmi különbségek, a mélyen gyökerező vallásosság, és a nők pozíciójával. Eddigi gyakorlatában már ismert vidéki identitás, a női princípiumok mibenlétének kérdése vetődik fel. Balázs munkáiban visszatérő elem az érték fogalmának vizsgálata.

Művészeti praxisára jellemzően anyagcentrikus megközelítésre törekszik. A munkák dinamikája, beállításai egyfajta növekedést, kiterjedést, burjánzást tesznek érzékelhetővé. Az organikus vásznak és más képlékeny anyagok mellett fémek és ipari alapanyagok is megjelennek a műtárgyakon. Munkái egészen a gyökerek alá, a mélybe nyúlnak, az emberi entitás ősi eredetét, a land art és a process art hagyományait felelevenítve építkeznek. A térben megkomponált grandiózus installáció megfogalmazása egyfajta szakrális, kontemplatív tér létrehozását kezdeményezi. A művész az önvizsgálat fázisainak lehetséges elemeit merevíti ki és alakítja szoborinstallációkká, amelyek többek között ásatásokon talált leleteket, a hegyoldalak rétegrendjeit, és feminin formákat is megidéznek. A sokféle természeti képződmény, biomorf forma és az emberi genetikát idéző motívumok egy szoros összeköttetésben működő rendszerbe szerveződnek.

Az új közegben tapasztalt szocio-kulturális berendezkedés személyes valóságtudatának újraértelmezését eredményezte. Mit tanulhatunk saját gyökereinkről, történelmünkről, önazonosságunkról egy idegen, de mégsem távoli országban? Balázs Nikolett sajátos identitáskutatásba merül, amelynek fókuszpontjában az egyén és a közösség életútjának kérdései, a környezethez és a múlthoz való hozzáállása áll. Kutatásai teremtéstörténeteken és szakrális mítoszokon keresztül vezet egy letisztult, természetközeli vizuális megfogalmazás felé.

 

2021. Budapest, Nagyházi Contemporary

 

Kurátor: Danka Zsófia